Vikten av rena vårdkläder

Vårdpersonal arbetar i en miljö med hög risk för smittspridning. Det kan vara mycket farligt för både patienten och sjukvårdspersonalen själva om smittan sprids, därför är det viktigt att ta ansvar och ha hög hygienstandard. Rena vårdkläder är en av de viktigaste faktorerna i detta sammanhang. I den här bloggen kommer vi att diskutera vikten av rena vårdkläder och vad som kan göras för att upprätthålla den högsta möjliga hygienstandarden.

Vårdkläder som bärs på arbetsplatsen är avsedda att skydda bäraren och patienten från smittspridning. Rena vårdkläder minskar risken för att smitta sprids och skyddar tillsammans med andra hygienrutiner, som exempelvis handhygien, både personal och patienter. Det är väldigt viktigt att sjukvårdspersonalen har en förståelse för den dräkt de bär, som exempelvis uniformsrockar, bärremmar och annan utrustning som används för att skydda dem själva och patienter från smitta. Icke-kritiska plagg som exempelvis sjukhusbyxor och förkläden kan tillverkas av lättviktigt tyg som är mjukt och andas, men som också tål att tvättas ofta och vid höga temperaturer. Kritiska plagg, som exempelvis uniformsjackor, tillverkas vanligtvis av en lätt vattenresistant yta. Detta för att man ska förhindra droppar från att tränga igenom tyget och i slutändan skydda personalen och patienterna från smitta.

Sjukhuspersonal ska tvätta sina kläder både professionellt och privat. Rena vårdkläder räknas som en del av en hög hygienstandard, varför det är viktigt att personalen tar detta ansvar och följer de lokala tvättinstruktionerna. En vanlig tvättcykel för sjukhuskläder är 60 grader Celsius och dessa kläder bör tvättas särskilt för att förhindra förorening och spridning av smitta bland personalen. Om kläderna har blivit använda så länge att fläckar inte vill tvättas bort kan det vara värt att köpa nya från ett företag såsom Plaggdesign. Det är inte värt att ha på sig smutsiga vårdkläder när det är så billigt att köpa nya.

Vårdpersonal borde ha en hög medvetenhet om de olika rutinerna och praxis som de bör följa när det gäller sundheten på sjukhus och klinik. Rena vårdkläder är en av de viktigaste faktorerna i denna definition och det är mycket viktigt att alla i personalen tar detta på allvar. Genom att ha korrekta hygienstandarder ökar du märkbart kvaliteten på vården och minskar risken att sprida smitta vidare. Hoppas att denna blogg har varit givande och återigen visat vikten av att ha ren vårdkläder vid arbete inom vården.